sobota, 20 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Wnioskodawca:
Data utworzenia:
Działy:
Hasła:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Cyfryzacji
Numer z wykazu:
Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

  Publikator: Dz.U. 2017r. poz. 1260

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 80cf ust. 2
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 12-01-2018
 • 3. Konsultacje publiczne
 • 4. Opiniowanie
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia