czwartek, 18 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 18.01.2018 o godzinie 16:25
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Rady Ministrów
Numer z wykazu:
UD331
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...

Projekt zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów

  • 1. Zgłoszenia lobbingowe
  • 2. Uzgodnienia
    Data ostatniej modyfikacji: 27-12-2017
  • 3. Konsultacje publiczne
    Data ostatniej modyfikacji: 18-01-2018
  • 4. Opiniowanie
  • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
  • 6. Komitet do Spraw Europejskich
  • 7. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
  • 8. Stały Komitet Rady Ministrów
  • 9. Komisja Prawnicza
  • 10. Rada Ministrów
  • 11. Notyfikacja
  • 11. Skierowanie projektu ustawy do Sejmu