niedziela, 21 stycznia 2018, data aktualizacji serwisu: 19.01.2018 o godzinie 20:40
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Ministra Sprawiedliwości
Numer z wykazu:
Komentarz:

 

Kadencja:
VIII
Okres kadencji:
2015-...
Podstawa prawna

  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

  Publikator: Dz.U. 2016r. poz. 2062

  Jednostka redakcyjna:

 • art. 20 pkt. 1
 • 1. Zgłoszenia lobbingowe
 • 2. Uzgodnienia
  Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2017
   • Projekt
        Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2017
   • Pisma kierujące projekt do uzgodnień
        Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2017
   • Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień
   • Odniesienie się wnioskodawcy do uwag
   • Konferencja uzgodnieniowa
 • 3. Konsultacje publiczne
  Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2017
 • 4. Opiniowanie
  Data ostatniej modyfikacji: 19-06-2017
 • 5. Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji
 • 6. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
 • 7. Stały Komitet Rady Ministrów
 • 8. Komisja Prawnicza
  Data ostatniej modyfikacji: 22-06-2017
 • 9. Notyfikacja
 • 10. Skierowanie projektu do podpisu ministra
 • 11. Skierowanie aktu do ogłoszenia