wtorek, 17 października 2017, data aktualizacji serwisu: 17.10.2017 o godzinie 10:56
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 10012
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych Minister Obrony Narodowej 16-09-2011 29-12-2011
Projekt z dnia 2 września 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Minister Finansów 16-09-2011 19-01-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego Minister Finansów 15-09-2011 13-01-2012
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej Minister Finansów 15-09-2011 13-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej Minister Sprawiedliwości 15-09-2011 18-10-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji czynnej i środka ochrony roślin Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23, półrocze: II, rok: 2011 15-09-2011 03-01-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu wypłaty i szczegółowego trybu zwrotu zasiłku powodziowego oraz wzoru formularza wniosku o zasiłek powodziowy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 62 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe Minister Finansów 21 na II półrocze 2011 15-09-2011 10-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe Minister Finansów 23 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Minister Finansów 24 na II półrocze 2011 15-09-2011 29-12-2011
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona