poniedziałek, 18 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 18.12.2017 o godzinie 16:17
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9155
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2012 r. na rzecz obrony Państwa Minister Obrony Narodowej RD79 09-06-2011 11-12-2013
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 08-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, postanowień i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli. Centralne Biuro Antykorupcyjne 07-06-2011 16-01-2014
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Minister Infrastruktury 02-06-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych Minister Infrastruktury 31-05-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy Minister Pracy i Polityki Społecznej 16 31-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 30-05-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej Minister Gospodarki 30-05-2011 29-12-2011
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Minister Obrony Narodowej RD38 27-05-2011 24-07-2012
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26-05-2011 10-01-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 908 909 910 911 912 ... 916