niedziela, 17 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 15.12.2017 o godzinie 20:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 9145
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju 4 10-08-2011 20-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 10-08-2011 12-04-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 10-08-2011 12-04-2012
projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez członków zarządu powszechnego towarzystwa emerytalnego Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 10-08-2011 31-07-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 10-08-2011 05-12-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 34 - I półrocze 2011 10-08-2011 24-09-2012
Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 33 - I półrocze 2011 10-08-2011 28-06-2017
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rajcza w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-08-2011 29-12-2011
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rajcza w województwie śląskim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 10-08-2011 29-12-2011
projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 32 - I półrocze 2011 10-08-2011 24-09-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 886 887 888 889 890 ... 915