wtorek, 17 października 2017, data aktualizacji serwisu: 17.10.2017 o godzinie 10:56
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Projekty rozporządzeń
Prezesa Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
Rady Ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
ministrów
w toku
przyjęte
archiwalne
Lista projektów według wybranych kryteriów: 8894
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości 19-09-2011 17-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Minister Infrastruktury 67 19-09-2011 04-02-2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rejestru lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne Minister Zdrowia 20 19-09-2011 05-06-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej Minister Finansów 78 16-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniajacego rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Minister Finansów 77 16-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów Minister Finansów 75 16-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze Minister Finansów 76 16-09-2011 01-02-2012
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Minister Edukacji Narodowej 16-09-2011 05-03-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 843 844 845 846 847 ... 890