niedziela, 17 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 15.12.2017 o godzinie 20:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 922
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Minister Rozwoju Regionalnego\Minister Infrastruktury i Rozwoju UD15 24-02-2012 06-02-2014
Projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Minister Środowiska UC37 21-02-2012 16-03-2017
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Minister Spraw Wewnętrznych UC48 20-02-2012 08-03-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Minister Administracji i Cyfryzacji UD12 17-02-2012 29-06-2012
Ustawa o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju Minister Obrony Narodowej UB2 17-02-2012 11-06-2012
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Minister Pracy i Polityki Społecznej UB3 16-02-2012 07-12-2012
Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw Minister Pracy i Polityki Społecznej UA6 14-02-2012 24-10-2012
Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Minister Gospodarki UC12 01-02-2012 19-04-2013
projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Minister Finansów UC4 25-01-2012 22-05-2013
Projekt ustawy o systemie bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) z dużych źródeł spalania paliw Minister Środowiska UC22 23-01-2012 18-04-2012
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 ... 81 82 83 84 85 ... 93