niedziela, 25 czerwca 2017, data aktualizacji serwisu: 24.06.2017 o godzinie 17:00
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Lista projektów według wybranych kryteriów: 91
Tytułbrak sortowania wg tytułu Wnioskodawcabrak sortowania wg wnioskodawcy Numerbrak sortowania wg numeru Utworzonysortowanie wg daty utworzenia malejąco Zmodyfikowanybrak sortowania wg daty modyfikacji
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Agencję Rynku Rolnego wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 65 14-06-2017 14-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RD205 14-06-2017 14-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji i osób represjonowanych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 69 12-06-2017 12-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad kombatanckich Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 67 12-06-2017 12-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 68 12-06-2017 12-06-2017
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RD232 12-06-2017 12-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 51 08-06-2017 19-06-2017
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej UD254 05-06-2017 20-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 50 02-06-2017 02-06-2017
Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 66 01-06-2017 21-06-2017
pokaż 10 50 100 wszystkie
strona 1 2 3 ... 10