niedziela, 17 grudnia 2017, data aktualizacji serwisu: 15.12.2017 o godzinie 20:46
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
Projekt rozporzązenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym
Data utworzenia:
Działy:
Status projektu:
otwarty
Wykaz prac legislacyjnych:
Projekt procedowany zgodnie z Wykazem Prac Legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości, numer B6
Numer z wykazu:
B6
Projekt procedowany w latach:
2011-2015
Kadencja:
VII
Okres kadencji:
2011-2015
  • 1. Działalność lobbingowa