wtorek, 27 września 2016, data aktualizacji serwisu: 27.09.2016 o godzinie 16:47
wyszukaj
Pomoc zarejestruj się
-

zwiń
Ostatnio dodane projekty
Tytuł Data utworzenia
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw 27-09-2016
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 27-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 27-09-2016
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 27-09-2016
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych 27-09-2016
Rozwiń lub zwiń menu projektów


Wszystkie projekty
w toku
przyjęte
archiwalne

Projekty założeń projektów ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty ustaw
w toku
przyjęte
archiwalne
Projekty rozporządzeń
w toku
przyjęte
archiwalne